คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก
ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล newsrb ได้