คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ) จำนวน 14 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th