คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญวันครูและในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญวันครูและในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th