SEARCH  

  MENU EDUCATION

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะครุศาสตร์

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2557 ให้กับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา คบ. 5 ปี ที่จบการศึกษาไปแล้วและมีความประสงค์ที่จะสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ nareepat@windowslive.com

คณะครุศาสตร์

 กิจกรรมคณะครุศาสตร์

 

กำลังปรับปรุง

 Copyright ©2014 : EDUCATION RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY